Pro plnou funkčnost těchto stránek, stejně jako Interaktivních plánů dopravy, je potřeba mít zaplý JavaScript!


Vlastnosti a funkce interaktivních plánů

Narozdíl od běžných obrázkových schémat a PDF dokumentů jsou Interaktivní plány opravdu interaktivní, uživatelům nabízí vyhledávací funkce a celou řadu informací z různých zdrojů.

Spuštění plánu

Plán je možné spustit přímým zadáním URL (např. http://vyskov.planydopravy.cz) nebo lze využít rozcestníku na tomto webu www.planydopravy.cz nebo odkazu na webových stránkách objednatelů (např. www.dpmb.cz).

Plán ve více měřítkách - z MHD do regionu a opačně

Aby plány byly čitelné a srozumitelné cestujícím, existují často 2 plány pro jedno území. Uživatel se při prvním spuštění dostane do méně podrobného plánu (název plánu je zobrazen vpravo dole pod přehledovou mapkou).

Pokud se budete přibližovat (zoom +), v určitém okamžiku se zobrazí plán stejného území, jen bude více podrobný a polohopisně přesnější. Stejným způsobem se může dostat nazpět a to dokonce z plánu MHD do plánu regionálních linek v rámci území IDS (integrovaného dopravního systému).

Pohyb v plánu

Standardně je možné pohybovat se na všechny světové strany pomocí postranních šipek a "ruky" (tzv. panováním). Přiblížení a oddálení se provádí pomocí tlačítek + a -.

Pro rychlejší práci je možné používat klávesnici: šipky a numerickou klávesu + a - a nebo nově kolečko myši

Vpravo dole bývá umístěna přehledová mapka, kde je výřez vymezující aktuálně zobrazené území. Výřez lze posouvat myší (kliknutím na něho a tažením) a s ním i celou mapu.

Rychlá identifikace linek a zastávek - tooltipy - najetím myši

Informace jsou v plánu vždy čitelné a to i v případě, že je plán velmi zmenšený a text je nečitelný. Stačí přejet myší nad linku nebo zastávku a do "vyskakovacích" okének se vypíše název zastávky / linky popřípadě symbol dopravního prostředku.

Vyhledávání zastávek, linek, obcí ...

Snadno a rychle najdete většinu objektů, které se v plánu vyskytují - zastávky, linky, obce, ... - zadáním hledaného názvu do kolonky v menu.

Zobrazení informací o lince - informační karta - kliknutím na linku

Plány nejsou pouhým statickým obrázkem, proto můžete v jakémkoliv místě klikat na linky a získat aktuální informace o názvu konečných zastávek nebo si zobrazit jejich jízdní řád. Informační karta také zobrazuje značku linky.

Zobrazení zastávek obsluhovaných zvolenou linkou

Všimněte si, co se stane s ostatním obsahem plánu, jakmile kliknete na libovolnou linku?! Vysvítí se pouze zastávky, které daná linka obsluhuje, ostatní zašednou.

Zobrazení informací o zastávce - informační karta - kliknutím na zastávku

Plány nejsou pouhým statickým obrázkem, proto můžete klikat na zastávky a získat aktuální informace o jejich názvu nebo si zobrazit jízdní řád (vývěsku), popřípadě si naplánovat cestu s přestupem. Pod názvem zastávky jsou zobrazeny značky linek, které se barevně shodují s linkami v plánu.

Zobrazení zastávek dostupných bez přestupu

Všimněte si, co se stane s ostatním obsahem plánu, jakmile kliknete na libovolnou zastávku?! Vysvítí se pouze linky, které danou zastávku obsluhují, ostatní zašednou. Stejně tak se vysvítí všechny zastávky, které jsou dostupné z označené zastávky bez přestupu.

Zobrazení jízdního řádu linky a zastávky

Jízdní řád zastávky / linky se zobrazí po kliknutí myší na zastávku / linku a to buď v podobě PDF nebo jiného textového výpisu.

Vyhledání spojení přes mapu

Snadno a rychle lze naplánovat spojení ze zastávky A přes B do C přímo v plánu pomocí praporků, které jsou dostupné z informační karty zastávky. Při označení výstupní zastávky se uživatel dostane na stránku serveru, který vypíše textový seznam odpovídajících spojů.

Vyhledání spojení kombinovaně

V nové verzi aplikace je možné vyhledat spojení ze zastávky, u které si cestující zobrazí informační kartu, do zastávky, jejíž název vypíše ručně do kolonky cílové stanice. Názvy nástupní a výstupní zastávky lze prohodit. Dostupná je volba vyhledání tzv. kombinovaného spojení ze zast. MHD do zast. v regionu IDS.

Zobrazení výluk a jiných opatření - aktuální 365/24

Různá krátkodobá opatření (např. posilové spoje na výstaviště nebo výluky z důvodu rekonstrukce vozovky) jsou v plánu vyjádřena symboly se značkou podobnou "zákazu stání". Po jejím rozkliknutí se otevře bublina s obsahem popisujícím danou situaci - náhradní spoje, doba trvání, popis důvodu atd.

Výluky jsou zpracovávány v reálném čase 365 dní v roce. Díky tomu mají cestující jistotu, že Interaktivní plány jsou jako jediné vždy aktuální!

Tisk plánu

Cestující si může vytisknout aktuálně zobrazený výřez plánu, celý plán a nebo si stáhnout připravenou kompozici ve formátu PDF.

Polohopisná mapa jako doplňková informace

Jestliže cestující získal všechny informace o provozu hledané linky / spoje, pak má možnost zobrazit si všem známou polohopisnou mapu s okolím každé zastávky. Tato funkce je dostupná z její informační karty.

Distribuce plánů - maximální využitelnost

Webové řešení zpřístupňuje plány všem, kteří jsou kdekoliv a kdykoliv připojeni k Internetu a to se zárukou aktuálnosti obsahu.

Veřejně přístupné počítače s dotykovou obrazovkou známé z nádražních hal jsou také vhodné pro distribuci plánů v plné funkcionalitě.

Technologické řešení umožňuje provoz plánů na přenosných zařízeních (CD nebo Flash discích).

Kartografické zpracování - značka kvality

Metoda kartografické interpretace je zaměřena na čitelnost velkého objemu infomací s dominujícími liniovými prvky. Vysokou kvalitu zpracování dokazuje ocenění "Mapa roku 2006", které bylo uděleno Kartografickou společností ČR v roce 2007 a stovky stálých uživatelů.

MAPA ROKU
Ocenění a značka kvality interaktivních plánů od Kartografické společnosti ČR.
Copyright © 2016 SmartGIS s.r.o.