Pro plnou funkčnost těchto stránek, stejně jako Interaktivních plánů dopravy, je potřeba mít zaplý JavaScript!

Aktuální evropské trendy ve zpracování plánů

Plánky a různá schémata sítí veřejné dopravy jsou jedním z hlavních komunikačních prostředků realizátorů přepravy (dopravních podniků atd.) určených cestujícím. Bývají součástí jízdních řádů, jsou vylepovány na označníky zastávek, informační tabule a umisťovány na webové stránky nebo do dopravních prostředků. Mapy vždy doplňovaly textové informace uvedené na vývěskách nebo v jízdních řádech.

Dnes je situace jiná, resp. jsou tu nové možnosti. Současné technologie umožňují prezentaci schémat a plánů v prostředí Internetu, do kterého lze integrovat ostatní informace a služby usnadňující cestujícím jejich přepravu. Informační objem je mnohonásobně větší než u běžných obrázkových schémat a možnost zobrazování plánů v různých měřítkových úrovních nabízí větší přehlednost a snazší čitelnost.

Toto je výčet aspektů, podle kterých můžeme hodnotit kvalitu kartografického díla:

 • ČITELNOST OBSAHU
  Obsah plánu musí být čitelný a srozumitelný cílové skupině, která je v tomto případě velmi rozsáhlá.
 • ÚPLNOST OBSAHU
  Informační obsah by měl plně odpovídat účelu mapy, kterým je v tomto případě „orientace v současném provozu“.
 • AKTUÁLNOST OBSAHU
  Neaktuální jízdní řád cestující automaticky přestává používat. Stejně tak by to mělo být s mapou. Proces aktualizace je velmi důležitý zejména u dopravně-provozních informací.
 • ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
  Formát mapy (statický obrázek/interaktivní mapa, digitální /tištěný formát, publikace souboru/provoz mapového serveru) ovlivňuje všechny výše uvedené aspekty. Výhoda internetového řešení spočívá zejména v síle distribuce.

Význam jednotlivých aspektů lze jen těžko hodnotit a vzájemně porovnávat. Zřejmě by u profesionálního kartografického díla měly být všechny ve vzájemném souladu a harmonii, žádný z nich by neměl být podceněn.

S našimi kartografickými „brýlemy“ jsme se zajímali o plány a schémata sítí veřejné dopravy v deseti známých evropských městech. Přinesli jsme vám resumé vysvětlující aktuální úroveň kartografického zpracování dopravních informací v prostředí Internetu s porovnáním s Interaktivními plány.

Vybraná evropská desítka

Předpokládáme, že u takto evropsky významných středisek cestovního ruchu je kladen důraz na kvalitu informačních služeb a lze tyto služby považovat za "vrchol" dnešní informační promotion hromadné dopravy.

Mít nebo nemít plán na internetu?

Toto je zásadní otázka. Ano, informační společnost přivítá jakékoliv informace o dopravě, které jsou přístupné z domova, z kanceláře nebo z kupé vlakové soupravy. Podmínka je jednoduchost a uživatelská přívětivost. Pokud to jde, můžeme k tomu přidat i hravost a možnost zábavy. V tomto základním aspektu nás města nezklamala a potvrzujeme, že všech 10 umístilo na internet plán linek s dalšími informacemi.

Jakou formou informace cestujícím zprostředkovat?

V tomto ohledu je "evropský" trend jednoznačný, i když nekoresponduje s aktuálními technologickými možnostmi. I tak je ale v mírném předstihu před českým standardem. Sedm z deseti měst poskytuje informace o linkách a spojích pouze formou statických obrázků, nejčastěji ve formátu PDF. Tyto plány v PDF jsou přehlednější (Londýn, Madrid, Amsterdam) než většina těch, které jsou dnes umisťovány na webové stránky dopravních podniků a integrátorů u nás v ČR. Zahraniční plány jsou stejně jako naše většinou zakresleny schematicky. Zahraniční plány mnohdy poskytují velmi málo informací, ale pro cestující jsou dobře čitelné. Plány v ČR jsou spíše pro zaměstnance dopravních podniků. Připomínají totiž dopravní grafikony se spoustou čísel a písmen v pavoučí síti linek.

Vídeň a Dusseldorf provozují mapové systémy. Linky zobrazují v digitálních mapách. Zákres není schematický, ale odpovídá skutečnému průběhu na základním polohopisném podkladu. Množství informací se použitím mapových systémů zněkolikanásobilo. Skutečný průběh linek je pro cestující názornější. Provedení však nenapomáhá rychlému získání potřebných informací. Madrid nabízí plán ve formátu Flash s omezenou funkcionalitou oproti Interaktivním plánům na doméně PlányDopravy.cz.

Kolik kilogramů informací cestujícím navážit?

Nemusíme být přesní na deko, postačí hrubý odhad.

Integrace co nejvíce informací o provozu do jednoho prostředí ("na jedno místo")

+ Osm z deseti měst poskytuje plán linek formou PDF, proto jsou vzájemně související informace uloženy v několika souborech (Mnichov), což velmi stěžuje cestujícím orientaci. Ani u zbývajících dvou to není o mnoho lepší, protože mapové systémy nebyly přizpůsobeny integraci s jinými internetovými službami. + Obecně je na internetu obrovské množství informací pro místní občany i pro turisty - kina, divadla, tematické parky, sportovní areály apod. - ovšem mezi servery chybí jakákoliv logická i funkční provázanost.

Rozsah navazujících informací

S problematikou veřejné dopravy souvisí opatření pro cestující se sníženou schopností pohybu, propagace Park&Ride, cyklotras, výskyt parkovacích ploch, umístění prodejních automatů na lístky a další. Dnes se z internetu dovíme o bezbarierových přístupech do objektů, dokonce i o průběhu městských cyklotras. Nedovíme se to však ve vzájemných prostorových souvislostech! A kdo má, v dnešní uspěchané době, čas procházet internet a skládat si mozaiku z kousků informací? V tomto ohledu jsou uspokojivě informováni obyvatelé Mnichova, Londýna a Madridu. Naopak pokulhává Moskva, Oslo, Amsterdam a Brusel.

Aktuálnost

Nutno podotknout, že žádné město nemá aktualizované plány v reálném čase. Je tedy k zamyšlení, zda-li je lepší sto „kilo“ neaktuálních nebo neúplných informací, než-li deset patnáct „deka“ čerstvých a aktuálních?

Malé resumé nakonec

Velká evropská města nás možná mohou inspirovat, ale spíše nás mají utvrdit v trendu poskytování informací široké veřejnosti o veřejné dopravě prostřednictvím Internetu. Následně je na nás, jakou technologii zvolíme, pomocí jakých prostředků lidem informace předáme. Jisté je to, že projekt PlányDopravy.cz přináší novou přidanou hodnotu cestujícím a druhotně i dopravcům. Interaktivní plány jsou totiž postaveny na špičkové technologii. Koncepčně jsou připraveny na všechny základní požadavky cestujících a dopravců s možností rozšíření a přizpůsobení každého plánu zvlášť. V neposlední řadě poskytují nejaktuálnější informace!

My chceme inspirovat Evropu!

26. 2. 2008 Autoři jsou univerzitní absolventi oboru s kartografickým zaměřením.

MAPA ROKU
Ocenění a značka kvality interaktivních plánů od Kartografické společnosti ČR.
Copyright © 2016 SmartGIS s.r.o.