Objednávky plánů a map

obchod@planydopravy.cz
+420 585 561 215
+420 774 152 093

Archiv

Všechna čísla miniseriálu
najdete na adrese
planydopravy.cz/miniserial/

Adresáti

Pokud si nepřejete odebírat tento miniseriál, pak stačí odpovědět na tento email a do předmětu zprávy napsat nezasílat.

Novinky ...

Atraktivita objektů cestovního ruchu, dostupnost zastávek, vytíženost linek a další vlastnosti v tematických mapách

V sedmém čísle vás chceme informovat o tematickém zobrazování schémat a map linek veřejné dopravy, cyklotras, bodů zájmů a dalších objektů. V našich mapách totiž umíme použít kartografickou techniku, která pomocí vhodné symboliky vyjádří třeba míru atraktivity zastávek vzhledem k dostupnosti objektů cestovního ruchu. Cestující tedy najdou odpověď na otázky: „Na kterou zastávku mám jet, abych pohodlně navštívil nejvíce kulturních památek?“ Interaktivní mapy odpoví také na dotaz: „Jaká cyklostezka mi nabízí nejvíce zážitků?“

Kartodiagramy

Různě silné linie, různě velké body, barevné intervaly a další techniky používáme k znázornění objektů v mapě podle významnosti sledované vlastnosti. Chceme-li zobrazit linky podle vytíženosti, pak ty s největším počtem přepravených osob budou v mapě výraznější než linky, které přepraví minimum lidí.

K čemu slouží tematické mapy?

Primárně k tomu, aby uživatel mapy bez jakékoli námahy dokázal porovnat sledované objekty v kontextu studované problematiky. Jediným pohledem rozliší vytížené páteřní linky od okrajových nevytížených a nepotřebuje k tomu nepřehledné tabulky čísel.


Ukázka tematického zobrazení cyklostezek dle jejich dostupnosti k atraktivitám cestovního ruchu. Obr.: Turistická atraktivita cyklostezek dle typu tras. Mapový podklad: © CENIA mapová služba WMS - letecké snímky

Tematické mapě předchází průzkum

Abychom mohli rozlišit zastávky a trasy dle atraktivity, musíme zjistit jejich dostupnost pomocí výpočtu. Ten provádíme ve specializovaném programu, stejně jako jiné specifické výpočty dle zadání klienta. V interaktivní mapě můžeme použít i existující data, která vznikla například při zpracování generelu dopravy.

Kompletní nabídka na DOPRAVA.smartgis.cz
plánydopravy.cz
 
Tento miniseriál vydává společnost SmartGIS s.r.o. v rámci projektu PlányDopravy.cz. Cílem tohoto projektu bylo, je a nadále bude podporovat veřejnou dopravu ve městě a v regionech mezi jinými způsoby přepravy jako efektivní a významnou alternativu. Podstata podpory spočívá v prezentaci vždy aktuálních a kompletních informací týkajících se provozu v jednom prostředí Interaktivních plánů dopravy. Doména PlányDopravy.cz nabízí všechny interaktivní plány regionálních nebo městských linek, jiná původní schémata linek a dopravní informace ze spřátelených serverů.